Zaključci i službeni dokumenti usvojeni na sjednicama Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Buje

Zaključci i službeni dokumenti usvojeni na sjednicama Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Buje


Obavijest o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednicama Upravnog vijeća

Na temelju članka 10.stavak 12. Zakona o o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buje objavljuje Obavijest o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednicama Upravnog vijeća.

Vezani dokumenti:

Zaključci sa 29. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci sa 28. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci sa 27. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci sa 26. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci sa 25. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci sa 24. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci sa 23. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci sa 22. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci sa 3. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci sa 2. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci sa 1. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci sa Konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća