Pokretanje postupka jednostavne nabave za 2020. godinu

Pokretanje postupka jednostavne nabave za 2020. godinu

Pokretanje postupka jednostavne nabave za 2020. godinu prema   Pravilniku o jednostavnoj nabavi – traži se

Sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi od 14.7. 2017.godine, KLASA:  601-02/17-02/01, Ur.br.: 2105/01-07/2-02-17-08 traži se objava pokretanja postupka nabave namirnica za 2020. godinu kako slijedi:

  1. MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI u iznosu od 42.057,00 kn
  2. KRUH, PEKARSKI PROIZVODI I OSTALI PROIZVODI OD BRAŠNA u iznosu od 28.500,00 kn
  3. SVJEŽE VOĆE I POVRĆE u iznosu od 77.875,00 kn
  4. MESO I MESNI PROIZVODI (CRVENO I BIJELO) u iznosu od (29.204,00 kn +30.400,00kn)
  5. SUHOMESNATI PROIZVODI u iznosu od 9.000,00 kn
  6. ZAČINI I OSTALI PROIZVODI u iznosu od 63.530,00 kn
  7. RIBA u iznosu od 8.000,00 kn
  8. SMRZNUTO POVRĆE u iznosu od 8.800,00

U svrhu pokretanja postupka , formirano je povjerenstvo – ovlaštena dva člana   Naručitelja.

S poštovanjem,

Privitak:
Pokretanje postupka  jednostavne nabave za 2020.
Obrazac 1
Obrazac 2
Kriteriji za utvrđivanje ekonomski najpovoljnije ponude
Obrazac 3.
Obrazac 7
Pravilnik o jednostavnoj nabavi DV Buje
Troškovnik za jednostavnu nabavu 2020.

Ravnateljica:   Loris Primožić