Objava natječaja za spremačicu

Objava natječaja za spremačicu


Dječji vrtić Buje – Asilo infantile Buie raspisuje natječaj za radno mjesto spremačice (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme. Kandidati moraju imati nižu stručnu spremu ili osnovnu školu, te ispunjavati ostale uvjete navedene u natječaju.

Uz prijavu je potrebno priložiti dokumentaciju uključujući domovnicu, osobnu iskaznicu, svjedodžbu o završenom školovanju, te potvrde nadležnog suda i Centra za socijalnu skrb. Prijave se šalju poštom na adresu vrtića, a rok za podnošenje prijava je od 14.05.2024. do 21.05.2024. Više informacija – vidi vezani dokument.

Vezani dokument:
Natječaj za radno mjesto spremačice (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme