Dječji vrtić Buje - kontakti

RADNO VRIJEME I KONTAKT

PON – PET 5:30 – 17:00
Odgojno obrazovni program 6:30 – 16:00
Dežurna skupina do 16:30

Telefon: 052 556 721
E-mail: dv.buje@put.t-com.hr
Adresa: Matije Gupca 13, Buje

RAVNATELJICA:
Aneta Samaržija Brozolo,
odgojitelj predškolske djece

MATIČNI BROJ: 01438611
OIB: 63136803308
OSNIVAČ: Grad Buje, 1999.

Podružnica: Kaštel, Istarska

Dječji vrtić Buje na Google maps