Javni poziv za uključivanje djece u Program predškole

Javni poziv za uključivanje djece u Program predškole


Dječji vrtić Buje – Asilo infantile Buie poziva sve roditelje i skrbnike djece s prebivalištem na području Grada Buja da izvrše upis djece u Program predškole koji se provodi u Dječjem vrtiću Buje – Asilo infantile Buie. Upis u Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu i koja su rođena u razdoblju od 01.04.2016 do 31.03.2017 te djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja.

Djecu s poteškoćama u razvoju, te djecu pripadnike romske nacionalne manjine moguće je upisivati u Program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Prijave i upisi u Program predškole za pedagošku godinu 2022./2023. vršit će se radnim danom od 24.10.2022. do 31.10.2022. u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u Dječjem vrtiću Buje-Asilo infantile Buie, M.Gupca 13, Buje.

Za upis djeteta u Program predškole potrebno je priložiti:

ispunjen obrazac zahtjeva (preuzima se u vrtiću)
preslika osobne iskaznice (oba roditelja)
preslika izvoda iz matice rođenih (za dijete)
uvjerenje o prebivalištu (za dijete)
preslika zdravstvene i/ili druge dokumentacije za djecu s teškoćama u razvoju
Roditelji/skrbnici dužni su ishodovati liječničko uvjerenje za dijete prije uključivanja u Program predškole.

Po okončanju prijava/upisa djece u Program predškole a najkasnije do 7.11.2022. godine, roditelji/skrbnici bit će obaviješteni o početku provedbe i trajanju Programa predškole.

Za sve dodatne informacije obratite se radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na mob. 098 643 926

Dječji vrtić Buje

Na sljedećoj poveznici moguće je preuzimanje priloga za upis u Program predškole.
Javni poziv za uključivanje djece u Program predškole pri dječjem vrtiću Buje