Javni poziv za uključivanje djece u Program predškole pri Dječjem vrtiću Buje u pedagoškoj godini 2023/2024.

Javni poziv za uključivanje djece u Program predškole pri Dječjem vrtiću Buje u pedagoškoj godini 2023/2024.


Dječji vrtić Buje poziva sve roditelje i skrbnike djece s prebivalištem na području Grada Buja, a koja su rođena od 01.travnja 2017. do 31.ožujka 2018. a koja ne pohađaju redoviti program u predškolskoj ustanovi u Bujama da izvrše prijavu i upis djeteta u Program predškole koji je obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u školu.

Djecu s teškoćama u razvoju, te djecu pripadnike romske nacionalne manjine može se upisivati u Program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Prijave i upisi Program predškole za pedagošku godinu 2023/2024. vršit će se radnim danom od 25.rujna do 29.rujna 2023. u vremenu od 7.30 do 15.30. sati u Dječjem vrtiću Buje, Matije Gupca 13, Buje.

Za upis djeteta u Program predškole potrebno je priložiti:
1. Ispunjen obrazac zahtjeva (preuzima se u vrtiću)
2. Preslika osobne iskaznice (oba roditelja)
3. Preslika izvoda iz matice rođenih (za dijete)
4. Uvjerenje o prebivalištu za dijete
5. Preslika zdravstvene i /ili druge dokumentacije za djecu s teškoćama u razvoju

Roditelji / skrbnici su dužni ishodovati liječničko uvjerenje za dijete prije uključivanja u Program predškole.

Po okončanju prijava/upisa djece u Program predškole, a najkasnije do 04.10.2023. godine, roditelji/skrbnici bit će obaviješteni o početku provedbe i trajanju Programa predškole.

Za sve dodatne informacije obratite se radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na tel. 052/556721

Vezani dokument:
Javni poziv za uključivanje djece u Program predškole